Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa garapeneko proiektuetarako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta 2024ko deialdia.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa garapeneko proiektuetarako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta 2024ko deialdia.

GAO22 arrunta 2or. (gipuzkoa.eus)

Deialdi honetarako aurrekontu zuzkidura 800.000 eurokoa da.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak

a) Kalitatezko nekazaritza produktuak merkaturatzea. Lehen sektoreko ekoizleen lehiakortasuna hobetzeko inbertsioen bidez, nekazaritzako elikagaien katean hobeto integra daitezen, tokiko merkatuak eta banaketa zirkuitu laburrak sustatuz eta lan horiek erraztuko dituzten azpiegituretan inbertsioak eginez.

b) Toki entitateek, entitate txikiek eta landa garapeneko elkarteek (LGE) makineria eta ibilgailuak erostea, tokiko, eskualdeko probintziako eta sektoreko komunitateek eskatzen dituzten zerbitzuak emateko. Eskura dauden baliabideak modu arrazionalagoan aprobetxatuta, makineriaren kostuak murriztuta eta baserritarren bizi kalitatea hobetzeko ekintzak eginda. 

c) Toki, eskualde eta lurralde eremuetan prestazio berriak aurkezten dituzten inbertsio proiektu berritzaileak   Nekazaritzako produktu berriak eraldatzeko, merkaturatzeko edo garatzeko proiektu berritzaileetan inbertsioak egiteko laguntzak.  Kategoria honetan ez da sartzen gaur egun prozesuan erabiltzen den eta antzeko ezaugarriak dituen beste ekipo batekin ordezkatzen den ekipoa.

d) Landa eremuan ekonomia suspertzeko jardueretan/proiektuetan egindako inbertsioak.  

e) Landa eremuetako ostatuak zaharberritzeko eta ekipatzeko, eta gizarte eta kultura zerbitzuetarako inbertsioak egiteko laguntzak. Ostatuen kasuan, eskaera egiteko unean kudeaketa plan bat aurkeztu beharko da.

f) Nekazaritzako zerbitzuak modernizatzea eta digitalizatzea. Nekazaritzako zerbitzuak digitalizatzeko proiektuak abian jartzea, landa eremuaren eta hiri eremuaren artean dagoen eten digitala gutxitzeko. Kanpoan geratzen dira telekomunikazio sareak hedatzeko inbertsioak.

g) Landa elektrifikazioa. Transformazio zentroen eta tentsio baxuko lineen hobekuntza eta egokitzapena, baita lurzoru urbanizaezinean eta landa herriguneetan dauden nekazaritza ustiategiak eta etxebizitzak argindarrez hornitzeko lineak ere. 

Banaketa sarearen lineen kasuan, airekoak bakarrik lagunduko dira diruz (inola ere ez lur azpikoak, hirigintza arauek hala eskatzen dutelako salbuesten diren kasuetan izan ezik). Babes kaxak eta kaxatik jabetza pribatuko instalazioetara lotzeko instalazioak ere ez dira diruz lagunduko.

Eskaera egiteko:

Eskaerak, gainerako agiriekin batera, Internet bidez aurkeztuko dira nahitaez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarira sartuta sinadura elektronikoa edo pasahitz operatiboa erabiliz, eta horretarako eskuragarri dagoen inprimaki espezifikoa beteta.